حالت نمایش:
ال ای دی 3 میل آبی
نمایش سریع

ال ای دی 3 میل آبی

سفارش (0)
85تومان

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 3 میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 3 میل زرد
نمایش سریع

ال ای دی 3 میل زرد

سفارش (0)
85تومان

ولتاژ کار: (V (2.0 - 2.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 3 میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 3 میل سفید
نمایش سریع

ال ای دی 3 میل سفید

سفارش (0)
85تومان

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 3 میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 3 میل صورتی
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 3 میل صورتی

سفارش (0)

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 3 میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 3 میل قرمز
نمایش سریع

ال ای دی 3 میل قرمز

سفارش (0)
85تومان

ولتاژ کار: (V (2.0 - 2.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 3 میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)