حالت نمایش:
ال ای دی پاور 1 الی 3 وات آفتابی تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 الی 3 وات آفتابی تایوان

سفارش (0)
8,000تومان

رند: XUXYولت: 3.2-3.4Vآمپر: 350mAقدرت: 1Wسایز چیپ: اپی ستار - EPISTAR 38milرنگ: سفید گرمطول موج: 3000-3200Kشدت نور: 120-130LM..

ال ای دی پاور 1 وات آبی
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات آبی

سفارش (0)
2,500تومان

برند:  GBZولت:  3.4-3.6Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ : Blueطول موج :  20-22K شدت  نور :   110-120LM..

ال ای دی پاور 1 وات آبی تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات آبی تایوان

سفارش (0)
3,600تومان

برند:  XUXY ولت:  3.4-3.6Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :    اپی استار-EPISTAR-38milرنگ : Blueطول موج :  465-467 شدت  نور :   110-120LM..

ال ای دی پاور 1 وات آفتابی
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات آفتابی

سفارش (0)
2,000تومان

برند:  GBZولت:  3.2-3.3Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ :  Warm Whiteطول موج :  30-32K شدت  نور :   120-130LM..

ال ای دی پاور 1 وات آفتابی تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات آفتابی تایوان

سفارش (0)
2,500تومان

برند:  GBZولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :    اپی استار-EPISTAR-33milرنگ :  Yellowطول موج :  26-28K شدت  نور :   120-130LM..

ال ای دی پاور 1 وات زرد
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات زرد

سفارش (0)
2,900تومان

برند:  GBZولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ :  Yellowطول موج :  26-28K شدت  نور :   120-130LM..

ال ای دی پاور 1 وات زرد-انبه تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات زرد-انبه تایوان

سفارش (0)
4,100تومان

برند: XUXY ولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :    اپی استار-EPISTAR-38milرنگ :  Yellowطول موج :  26-28K شدت  نور :   120-130LM..

ال ای دی پاور 1 وات سبز
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات سبز

سفارش (0)
2,500تومان

برند:  GBZولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ :  Greenطول موج :  520-525 شدت  نور :  880-90LM..

ال ای دی پاور 1 وات سبز تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات سبز تایوان

سفارش (0)
3,600تومان

برند:  XUXY ولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :    اپی استار-EPISTAR-38milرنگ :  Greenطول موج :  520-525 شدت  نور :  880-90LM..

ال ای دی پاور 1 وات سفید
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات سفید

سفارش (0)
2,000تومان

برند:  GBZولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ :  Whiteطول موج :  6000-6500K شدت  نور :   120-130LM..

ال ای دی پاور 1 وات سفید تایوان
نمایش سریع
ال ای دی پاور 1 وات صورتی
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات صورتی

سفارش (0)
3,000تومان

برند:  GBZولت:  3.2-3.3Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ :  Pinkطول موج :  15-16K شدت  نور :   170-80LM..

ال ای دی پاور 1 وات صورتی تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات صورتی تایوان

سفارش (0)
4,000تومان

برند:  XUXY ولت:  3.2-3.4Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :    اپی استار-EPISTAR-38milرنگ :  Pinkطول موج :  15-16K شدت  نور :   170-80LM..

ال ای دی پاور 1 وات قرمز
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات قرمز

سفارش (0)
2,500تومان

برند:  GBZ ولت:  2.0-2.2Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :   جی بی زد-GBZ-33milرنگ :  Redطول موج :  620-625 شدت  نور :   50-60LM..

ال ای دی پاور 1 وات قرمز تایوان
نمایش سریع

ال ای دی پاور 1 وات قرمز تایوان

سفارش (0)
3,600تومان

برند:  XUXY ولت:  2.0-2.2Vآمپر :   350mAقدرت:   1Wسایز چیپ :    اپی استار-EPISTAR-38milرنگ :  Redطول موج :  620-625 شدت  نور :   50-60LM..

نمایش 1 تا 15 از 54 (4 صفحه)