حالت نمایش:
 CoB آفتابی 20 وات 2828
نمایش سریع

CoB آفتابی 20 وات 2828

سفارش (0)
33,000تومان

نام مورد: چیپ های LED COBقدرت کامل: 20Wولتاژ ورودی: 30-34V  سایز : 22 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان: 600mA رنگ: 3000-3200K..

 CoB سفید 20 وات 2828
نمایش سریع

CoB سفید 20 وات 2828

سفارش (0)
33,000تومان

نام مورد: چیپ های LED COBقدرت کامل: 20Wولتاژ ورودی: 30-34V  سایز : 22 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان: 600mA رنگ: 6000-6500K..

CoB آفتابی 30 وات 2828
نمایش سریع

CoB آفتابی 30 وات 2828

سفارش (0)
46,000تومان

نام مورد: چیپ های LED COBقدرت کامل: 20Wولتاژ ورودی: 30-34V  سایز : 22 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان: 900mA رنگ: 3000-3200K..

CoB آفتابی 50 وات 22 میل
نمایش سریع

CoB آفتابی 50 وات 22 میل

سفارش (0)
75,000تومان

..

CoB سفید 30 وات 2828
نمایش سریع

CoB سفید 30 وات 2828

سفارش (0)
45,000تومان

نام مورد: چیپ های LED COBقدرت کامل: 30 واتولتاژ ورودی: 30-34Vاندازه: 22 میلی متراندازه تراشه: 0.5 واتلومن: 100 تا 110 میلی لیترجریان: 900mAرنگ: 6000-6500K..

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 10 وات
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 10 وات

سفارش (0)
7,500تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 10wولتاژ ورودی: 30-34V  سایز : 20 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 3000-3500K..

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 15 وات
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 15 وات

سفارش (0)
11,500تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 15Wولتاژ ورودی: 30-34V  سایز : 25 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 450mA رنگ: 3000-3500K..

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 3 وات
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 3 وات

سفارش (0)
4,500تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 3Wولتاژ ورودی: 9.6V  سایز : 20 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 3000-3500K..

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 5 وات
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 5 وات

سفارش (0)
5,000تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 5Wولتاژ ورودی: 10-15V  سایز : 20 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 3000-3500K..

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 7 وات
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 20 میل 7 وات

سفارش (0)
6,000تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 7Wولتاژ ورودی: 21-25V  سایز : 20 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 3000-3500K..

ال ای دی CoB آفتابی 3 وات 11 میل
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 3 وات 11 میل

سفارش (0)
4,000تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 3wولتاژ ورودی: 9-11V  سایز : 11 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 6000-6500K..

ال ای دی CoB آفتابی 5 وات 11 میل
نمایش سریع

ال ای دی CoB آفتابی 5 وات 11 میل

سفارش (0)
7,000تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 5Wولتاژ ورودی: 15-17V  سایز : 11 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 6000-6500K..

ال ای دی CoB آفتابی 7 وات 11 میل
نمایش سریع
ال ای دی CoB سفید 10 وات 20 میل
نمایش سریع

ال ای دی CoB سفید 10 وات 20 میل

سفارش (0)
7,500تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 10Wولتاژ ورودی: 32-34V  سایز : 20 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 300mA رنگ: 6000-6500K..

ال ای دی CoB سفید 15 وات 20 میل
نمایش سریع

ال ای دی CoB سفید 15 وات 20 میل

سفارش (0)
11,500تومان

نام مورد: چیپ های Epistarقدرت کامل: 15Wولتاژ ورودی: 32-34V  سایز :  20 میلی متراندازه تراشه : 0.5W  لومن: 100-110MLجریان : 450mA رنگ: 6000-6500K..

نمایش 1 تا 15 از 24 (2 صفحه)