حالت نمایش:
بردی 220اولتی 10 وات آفتابی
نمایش سریع

بردی 220اولتی 10 وات آفتابی

سفارش (0)
9,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  10Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Warm Whiteطول موج :  3000-3200K شدت  نور :   110-120LM..

بردی 220اولتی 10 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220اولتی 10 وات سفید

سفارش (0)
9,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  10Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Whiteطول موج :  6000-6500K شدت  نور :   110-120LM..

بردی 220اولتی 12 وات سفید
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

بردی 220اولتی 12 وات سفید

سفارش (0)
10,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  12Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Whiteطول موج :  6000-6500Kشدت  نور :   110-120LM..

بردی 220اولتی 15 وات سفید
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

بردی 220اولتی 15 وات سفید

سفارش (0)
12,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  15Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Whiteطول موج :  6000-6500K شدت  نور :   110-120LM..

بردی 220اولتی 5 وات آفتابی
نمایش سریع

بردی 220اولتی 5 وات آفتابی

سفارش (0)
6,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  5Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Warm Whiteطول موج :  3000-3200Kشدت  نور :   110-120LM..

بردی 220اولتی 7 وات آفتابی
نمایش سریع

بردی 220اولتی 7 وات آفتابی

سفارش (0)
7,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  7Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Warm Whiteطول موج :  3000-3200Kشدت  نور :   110-120LM..

بردی 220اولتی 7 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220اولتی 7 وات سفید

سفارش (0)
7,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  7Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Whiteطول موج :  6000-6500K شدت  نور :   110-120LM..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)