حالت نمایش:
بردی 220 ولتی 10 وات آفتابی
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 10 وات آفتابی

سفارش (0)
14,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  10Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Warm Whiteطول موج :  3000-3200K شدت  نور :   110-120LM..

بردی 220 ولتی 100 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 100 وات سفید

سفارش (0)
105,000تومان

..

بردی 220 ولتی 12 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 12 وات سفید

سفارش (0)
16,500تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  12Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Whiteطول موج :  6000-6500Kشدت  نور :   110-120LM..

بردی 220 ولتی 15 وات هفت رنگ (RGB)
نمایش سریع
بردی 220 ولتی 30 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 30 وات سفید

سفارش (0)
47,000تومان

..

بردی 220 ولتی 30 وات سفید مربعی
نمایش سریع
بردی 220 ولتی 30 وات مربع سفید
نمایش سریع
بردی 220 ولتی 30 وات کوچک آفتابی
نمایش سریع
بردی 220 ولتی 5 وات آفتابی
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 5 وات آفتابی

سفارش (0)
7,500تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  5Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Warm Whiteطول موج :  3000-3200Kشدت  نور :   110-120LM..

بردی 220 ولتی 50 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 50 وات سفید

سفارش (0)
57,000تومان

..

بردی 220 ولتی 50 وات سفید مربع
نمایش سریع
بردی 220 ولتی 50 وات سفید مربعی
نمایش سریع
بردی 220 ولتی 7 وات آفتابی
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 7 وات آفتابی

سفارش (3)
9,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  7Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Warm Whiteطول موج :  3000-3200Kشدت  نور :   110-120LM..

بردی 220 ولتی 7 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 7 وات سفید

سفارش (0)
9,000تومان

ولت:  180-220Vقدرت:  7Wمشخصات چیپ : 2835 - محافظ ولتاژ - محافظ جریانرنگ :   Whiteطول موج :  6000-6500K شدت  نور :   110-120LM..

بردی 220 ولتی 80 وات سفید
نمایش سریع

بردی 220 ولتی 80 وات سفید

سفارش (0)
64,000تومان

..

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)