حالت نمایش:
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 4 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 4 آمپر

سفارش (1)
40,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی: 43 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 3/6Aحداکثر جریان :4A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 5 آمپر

سفارش (1)
185,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی: 50 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 4/2Aحداکثر جریان :5A   طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 6 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 6 آمپر

سفارش (1)
نا موجود

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی: 60 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 5/1Aحداکثر جریان :6A   طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 15 ولت 2 آمپر
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 15 ولت 2 آمپر

سفارش (11)
170,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  22 واتولتاژ خروجی: DC15Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 24 ولت 2 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 24 ولت 2 آمپر

سفارش (0)
215,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  36 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 24 ولت 3 آمپر
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 24 ولت 3 آمپر

سفارش (0)

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  57 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 2/4Aحداکثر جریان :3A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 2 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 2 آمپر

سفارش (1)
105,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  7.5 واتولتاژ خروجی: DC5Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 6 ولت 2 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 6 ولت 2 آمپر

سفارش (0)
55,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  9 واتولتاژ خروجی: DC6Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 9 ولت 2 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 9 ولت 2 آمپر

سفارش (2)
105,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  14 واتولتاژ خروجی: DC9Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 9 ولت 3 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 9 ولت 3 آمپر

سفارش (0)

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  23 واتولتاژ خروجی: DC9Vجریان خروجی: 2/6Aحداکثر جریان :3A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ 9 ولت 5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ 9 ولت 5 آمپر

سفارش (0)

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  38 واتولتاژ خروجی: DC9Vجریان خروجی: 4/3Aحداکثر جریان :5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ19.5 ولت 4.5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ19.5 ولت 4.5 آمپر

سفارش (0)

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  85 واتولتاژ خروجی: DC19.5Vجریان خروجی: 4.4Aحداکثر جریان :4.5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ3 ولت 1 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ3 ولت 1 آمپر

سفارش (0)
95,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  1.8 واتولتاژ خروجی: DC3Vجریان خروجی: 600mAحداکثر جریان :1A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوئیچینگ7 ولت 3.5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور سوئیچینگ7 ولت 3.5 آمپر

سفارش (0)
65,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگ ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی: 21 واتولتاژ خروجی: DC7Vجریان خروجی: 3Aحداکثر جریان :3.5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور سوییچینگ 12 ولت 2 آمپر دیواری
نمایش سریع

آداپتور سوییچینگ 12 ولت 2 آمپر دیواری

سفارش (3)
70,000تومان

نام مورد: آداپتور سوئیچینگولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  24 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A   طول عمر:> 50000 ساعت..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)