حالت نمایش:
آداپتور صنعتی 12 ولت 10 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 10 آمپر

سفارش (6)
255,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  100 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 8.6Aحداکثر جریان :10A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 15 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 15 آمپر

سفارش (0)
290,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  148 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 12.4Aحداکثر جریان :15A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 2 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 2 آمپر

سفارش (1)
70,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  24 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر

سفارش (0)
320,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  215 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 18Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار

سفارش (2)
330,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  215 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 18Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساع..

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار درجه 2
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار درجه 2

سفارش (1)

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  192 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 16Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساع..

آداپتور صنعتی 12 ولت 30 آمپر فن دار
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 30 آمپر فن دار

سفارش (4)
350,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی  ولتاژ ورودی: AC110V-220V قدرت خروجی:  320 وات ولتاژ خروجی: DC12V جریان خروجی: 26.7A حداکثر جریان :30A   طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 40 آمپر اصلی بزرگ
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 40 آمپر اصلی بزرگ

سفارش (1)
790,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  477 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 39.8Aحداکثر جریان :40A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 5 آمپر

سفارش (2)
160,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  46 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 4.5Aحداکثر جریان :5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 10 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 10 آمپر

سفارش (0)
305,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  206 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 8.6Aحداکثر جریان :10A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر

سفارش (0)
365,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  328 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 13.7Aحداکثر جریان :15A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر اصلی بزرگ
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر اصلی بزرگ

سفارش (0)
800,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  476 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 19.8Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 5 آمپر

سفارش (0)
165,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  88 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 3.7Aحداکثر جریان :5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر اصلی
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر اصلی

سفارش (1)
330,000تومان

نام مورد: نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  199 واتولتاژ خروجی: DC5Vجریان خروجی: 39.8Aحداکثر جریان :40A  طول عمر:> 50000 ساعت..

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)