حالت نمایش:
آداپتور صنعتی 12 ولت 10 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 10 آمپر

سفارش (6)
355,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  100 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 8.6Aحداکثر جریان :10A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 15 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 15 آمپر

سفارش (0)
390,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  148 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 12.4Aحداکثر جریان :15A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 2 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 2 آمپر

سفارش (1)
165,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  24 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 1/5Aحداکثر جریان :2A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر

سفارش (0)
430,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  215 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 18Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار

سفارش (2)
440,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  215 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 18Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساع..

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار درجه 2
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 20 آمپر فن دار درجه 2

سفارش (1)

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  192 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 16Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساع..

آداپتور صنعتی 12 ولت 30 آمپر فن دار
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 30 آمپر فن دار

سفارش (4)
510,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی  ولتاژ ورودی: AC110V-220V قدرت خروجی:  320 وات ولتاژ خروجی: DC12V جریان خروجی: 26.7A حداکثر جریان :30A   طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 40 آمپر اصلی بزرگ
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 40 آمپر اصلی بزرگ

سفارش (1)
1,550,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  477 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 39.8Aحداکثر جریان :40A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 12 ولت 5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 12 ولت 5 آمپر

سفارش (2)
220,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  46 واتولتاژ خروجی: DC12Vجریان خروجی: 4.5Aحداکثر جریان :5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 10 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 10 آمپر

سفارش (0)
490,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  206 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 8.6Aحداکثر جریان :10A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 15 آمپر

سفارش (0)
620,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  328 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 13.7Aحداکثر جریان :15A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر اصلی بزرگ
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 20 آمپر اصلی بزرگ

سفارش (0)
1,650,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  476 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 19.8Aحداکثر جریان :20A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 24 ولت 5 آمپر
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 24 ولت 5 آمپر

سفارش (1)
165,000تومان

نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  88 واتولتاژ خروجی: DC24Vجریان خروجی: 3.7Aحداکثر جریان :5A  طول عمر:> 50000 ساعت..

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر اصلی
نمایش سریع

آداپتور صنعتی 5 ولت 40 آمپر اصلی

سفارش (1)
330,000تومان

نام مورد: نام مورد: آداپتور صنعتی ولتاژ ورودی: AC110V-220Vقدرت خروجی:  199 واتولتاژ خروجی: DC5Vجریان خروجی: 39.8Aحداکثر جریان :40A  طول عمر:> 50000 ساعت..

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)