حالت نمایش:
PCB  دفنی 12W
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

PCB دفنی 12W

سفارش (0)
25,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: PCB 12wطول: 15.6 سانتی متر [اندازه]  قطر:: 156 میلیمتر..

PCB 1W
نمایش سریع

PCB 1W

سفارش (0)
1,000تومان

جهت استفاده ال ای دی های پاور 1-3 وات..

PCB 1W RGB
نمایش سریع

PCB 1W RGB

سفارش (0)
1,200تومان

..

PCB 20w
نمایش سریع

PCB 20w

سفارش (0)
30,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومساختار : 2B-10شماره مدل: PCB 20wطول: 145 میلیمتر [اندازه] قطر: 106 میلیمترمناسب جهت تولید پرژکتورهای 20 وات..

PCB 30w
نمایش سریع

PCB 30w

سفارش (0)
34,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومساختار : 3B-10شماره مدل: PCB 30wطول: 182 میلیمتر [اندازه]  قطر: 142 میلیمترمناسب جهت تولید پرژکتورهای 30وات..

PCB 3W
نمایش سریع

PCB 3W

سفارش (0)
7,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: PCB 3wطول: 28 میلیمتر [اندازه]  قطر: 28 میلیمتر..

PCB 50w
نمایش سریع

PCB 50w

سفارش (0)
37,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومساختار : 5B-10شماره مدل: PCB 50wطول: 213 میلیمتر [اندازه]  قطر: 168 میلیمترمناسب جهت تولید پرژکتورهای 50وات ..

PCB 5W
نمایش سریع

PCB 5W

سفارش (0)
14,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: PCB 5wطول: 49 میلیمتر [اندازه]  قطر: 49 میلیمتر..

PCB 6W
نمایش سریع

PCB 6W

سفارش (0)
18,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: PCB 6wطول: 90 میلیمتر [اندازه]  قطر: 90 میلیمتر..

PCB 9w
نمایش سریع

PCB 9w

سفارش (0)
به زودی

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: PCB 9wطول: 88 میلیمتر [اندازه]  قطر: 59 میلیمتر..

PCB خطی 10 میل
نمایش سریع

PCB خطی 10 میل

سفارش (0)
16,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: 12-18-24-36Wساختار : بصورت سریطول: 960 میلیمتر [اندازه]  قطر: 10 میلیمتر..

PCB خطی 25 میل
نمایش سریع

PCB خطی 25 میل

سفارش (0)
35,000تومان

سبک: مدرنماده: آلومینیومشماره مدل: 12-18-24-36Wساختار : بصورت سریطول: 960 میلیمتر [اندازه]  قطر: 26 میلیمتر..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)