حالت نمایش:
هدلایت LIGHT CAR 0918-12W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR 0918-12W

سفارش (0)
23,000تومان

مدل: هدلایت 3B8C-0918توان: 24 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 900 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1500 لومنسایز: 9*18 میلی مترتعداد چیپ: 24 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR 470806-H7-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR 470806-H7-15W

سفارش (0)
23,000تومان

مدل: هدلایت H7-470806-3C10Bتوان: 15 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*47 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 18 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR 470806-H7-9W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR 470806-H7-9W

سفارش (0)
21,000تومان

مدل: هدلایت H7-470806-3C6Bتوان: 9 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 700 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1500 لومنسایز: 8*47 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 18 میلی مترتعداد چیپ: 18 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR 4A-H4L-9W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR 4A-H4L-9W

سفارش (0)
22,000تومان

مدل: هدلایت 4A-H4L-3C6Bتوان: 9 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 700 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 120-110 لومن بر واتسایز: 6*59 میلی مترفاصله پایه هدلایت: 5 میلی مترتعداد چیپ: 18 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR 500806-H1-9W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR 500806-H1-9W

سفارش (0)
21,000تومان

مدل: هدلایت H1-3C6B-500806توان: 9 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 700 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*50 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 15 میلی مترتعداد چیپ: 18 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR 500810-H1-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR 500810-H1-15W

سفارش (0)
23,000تومان

مدل: هدلایت H1-500810توان: 15 واتولتاژ کاری: 9-10 ولت DCجریان: 1500 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1500 لومنسایز: 8*50 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 15 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR C6-H1-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR C6-H1-15W

سفارش (0)
23,000تومان

مدل: هدلایت C6-H1-3C10Bتوان: 15 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*50 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 15 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR C6-H7-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR C6-H7-15W

سفارش (4)
23,000تومان

مدل: هدلایت C6-H7-3C10Bتوان: 15 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپررنگ نور: زرد (لیمویی) 3300 کلوینمیزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*47 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 18 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR C6-H7-DOB-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR C6-H7-DOB-15W

سفارش (0)
32,000تومان

مدل: هدلایت C6-H7-DOB-3C10Bتوان: 15 واتولتاژ کاری: 9-10 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*47 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 18 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR H-9W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR H-9W

سفارش (0)
21,000تومان

مدل: هدلایت H-3C6Bتوان: 9 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 700 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 120-110 لومن بر واتسایز: 4.5*57 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 20 میلی مترتعداد چیپ: 18 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR H1-DOB-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR H1-DOB-15W

سفارش (0)
32,000تومان

مدل: هدلایت H1-DOB-3C10Bتوان: 15 واتولتاژ کاری: 9-10 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*50 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 15 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR H3-DOB-15W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR H3-DOB-15W

سفارش (0)
26,000تومان

مدل: هدلایت H3-DOB-3C10Bتوان: 15 واتولتاژ کاری: 9-10 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*40 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 15 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR H7-9W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR H7-9W

سفارش (0)
21,000تومان

مدل: هدلایت H7-3C6Bتوان: 9 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 700 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 8*47 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 18 میلی مترتعداد چیپ: 18 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR L-9W
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR L-9W

سفارش (0)
21,000تومان

مدل: هدلایت L-3C6Bتوان: 9 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 700 میلی آمپررنگ نور: سفید (مهتابی) میزان روشنایی: 120-110 لومن بر واتسایز: 4.5*57 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 20 میلی مترتعداد چیپ: 18 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

هدلایت LIGHT CAR S2-D
نمایش سریع

هدلایت LIGHT CAR S2-D

سفارش (10)
23,000تومان

مدل: هدلایت S2-D-H7توان: 15 واتولتاژ کاری: 9 ولت DCجریان: 1200 میلی آمپردرجه حرارت نور: 6000-6500 کلوین مهتابی (سفید)میزان روشنایی: 1800 لومنسایز: 7.5*46 میلی مترفاصله بین جا پیچ: 20 میلی مترتعداد چیپ: 30 عددکاربرد: برای تعویض و تعمیر هدلایت چراغ های جلوی خودرو و موتور سیکلت ها..

نمایش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)