حالت نمایش:
ال ای دی 10 میل آبی
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 10 میل آبی

سفارش (0)
به زودی

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 10میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19 تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 10 میل زرد
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 10 میل زرد

سفارش (0)
به زودی

..

ال ای دی 10 میل سبز
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 10 میل سبز

سفارش (0)
به زودی

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 10میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 10 میل سفید
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 10 میل سفید

سفارش (0)
به زودی

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 10میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

ال ای دی 10 میل صورتی
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 10 میل صورتی

سفارش (0)
به زودی

..

ال ای دی 10 میل قرمز
2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

ال ای دی 10 میل قرمز

سفارش (0)
به زودی

ولتاژ کار: (V (2.0 - 2.2جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: 10میلیمترطول پایه: مترمربع میلی متر19 تعداد در هر بسته: 1000..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)