حالت نمایش:
LED HG کلاهی قرمز YY13
نمایش سریع

LED HG کلاهی قرمز YY13

سفارش (0)
290تومان

ولتاژ کار: (V (2.1 - 2.3شدت نور: (MCD (500 - 600محدوده رنگ: (NM (620 - 625جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: متر مربع 4.8طول پایه: مترمربع میلی متر19تعداد در هر بسته: 1000..

کلاهی آبی HG
نمایش سریع

کلاهی آبی HG

سفارش (0)
290تومان

ولتاژ کار: (V (3 - 3.2شدت نور: (MCD (1000 - 800محدوده رنگ: (NM (465 - 462.5جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: (متر مربع (4.8طول پایه: (مترمربع (19شماره در هر بسته: (قطعه (1000..

کلاهی آفتابی HG
نمایش سریع

کلاهی آفتابی HG

سفارش (0)
290تومان

ولتاژ کاری : (V    (3.0 – 3.2شدت نور : (MCD    (1200 – 1400 محدوده رنگ : (NM     (W3 جریان مصرفی : (mA   ( 15 – 20قطر  : (m.m    (4.8طول پایه : (m.m   (19تعداد در هر بسته : (Pcs   ( 500..

کلاهی زرد HG
نمایش سریع

کلاهی زرد HG

سفارش (0)
290تومان

ولتاژ کاری : (V    (3.0 – 3.2شدت نور : (MCD    (1200 – 1400 محدوده رنگ : (NM     (W3 جریان مصرفی : (mA   ( 15 – 20قطر  : (m.m    (4.8طول پایه : (m.m   (19تعداد در هر بسته : (Pcs   ( 500..

کلاهی سبز HG
نمایش سریع

کلاهی سبز HG

سفارش (0)
290تومان

ولتاژ کار: (V (3.2 - 3.4شدت نور: (MCD (700 - 900محدوده رنگ: (NM (517.5 - 520جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: (متر مربع (4.8طول پایه: (مترمربع (19شماره در هر بسته: (قطعه (1000..

کلاهی صورتی HG
نمایش سریع

کلاهی صورتی HG

سفارش (0)
290تومان

ولتاژ کار: (V (3.0 - 3.3شدت نور: (MCD (400 - 600محدوده رنگ: (NM (517.5 - 520جریان مصرف: (mA (15 - 20قطر: (متر مربع (4.8طول پایه: (مترمربع (19شماره در هر بسته: (قطعه (1000..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)