حالت نمایش:
شاخه ای 2835 آفتابی 220 ولت
نمایش سریع

شاخه ای 2835 آفتابی 220 ولت

سفارش (0)
45,000تومان

مدل: شاخه ای روکش دارولتاژ کاری: 220 ولت (برق شهر)سایز: 100 سانتی مترروشنایی: آفتابی 3000 کلویننوع چیپ: 2835تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل اتصال به یکدیگرتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی های قدرتمند و پرنور پاور اس ام دی است. ..

شاخه ای 2835 سفید 220 ولت
نمایش سریع

شاخه ای 2835 سفید 220 ولت

سفارش (0)
45,000تومان

مدل: شاخه ای روکش دارولتاژ کاری: 220 ولت (برق شهر)سایز: 100 سانتی مترروشنایی: سفید 6500 کلویننوع چیپ: 2835تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل اتصال به یکدیگرتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی های قدرتمند و پرنور پاور اس ام دی است. ال..

شاخه ای 4014 آفتابی 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای 4014 آفتابی 12 ولت

سفارش (0)
25,000تومان

مدل: شاخه ای (خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرطول:  100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترروشنایی: آفتابی 3000 کلویننوع چیپ: 4014تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 3 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی های قدرتمند ..

شاخه ای 4014 سفید 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای 4014 سفید 12 ولت

سفارش (0)
25,000تومان

مدل: شاخه ای (خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترروشنایی: سفید 6500 کلویننوع چیپ: 4014تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 3 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی های قدرتمند و پرنور..

شاخه ای 5050 هفت رنگ (RGB)
نمایش سریع

شاخه ای 5050 هفت رنگ (RGB)

سفارش (3)
65,000تومان

مدل: شاخه ای (خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 1 آمپرطول: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترروشنایی: RGB هفت رنگنوع چیپ: 5050تعداد ال ای دی: 72 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی های قدرتمند و پرنور پاور ..

شاخه ای دولاین آبی 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین آبی 12 ولت

سفارش (0)
65,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: آبینوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی..

شاخه ای دولاین آفتابی 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین آفتابی 12 ولت

سفارش (0)
65,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: آفتابی 3000 کلویننوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردی..

شاخه ای دولاین ترکیبی 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین ترکیبی 12 ولت

سفارش (2)
70,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: نور استاندارد (سفید و آفتابی)نوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی متر3 سیم(روشن شدن بصورت مجزا)توضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعط..

شاخه ای دولاین سبز 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین سبز 12 ولت

سفارش (0)
60,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: سبزنوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی..

شاخه ای دولاین سفید 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین سفید 12 ولت

سفارش (0)
65,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: سفید 6500 کلویننوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی..

شاخه ای دولاین صورتی 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین صورتی 12 ولت

سفارش (0)
65,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: صورتینوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای ..

شاخه ای دولاین قرمز 12 ولت
نمایش سریع

شاخه ای دولاین قرمز 12 ولت

سفارش (0)
65,000تومان

مدل: شاخه ای دولاین(خطی)ولتاژ کاری: 12 ولت Dcجریان مصرفی: 2 آمپرسایز: 100 سانتی مترعرض: 1 سانتی مترضخامت پی سی بی: 1 میلی مترروشنایی: قرمزنوع چیپ: 5730تعداد ال ای دی: 144 عدد در یک مترقابل برش هر 4 سانتی مترتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای د..

شاخه ای نیم متری سفید 220 ولت
نمایش سریع

شاخه ای نیم متری سفید 220 ولت

سفارش (0)
27,000تومان

مدل: شاخه ای روکش دارولتاژ کاری: 220 ولت (برق شهر)سایز: 50 سانتی مترروشنایی: سفید 6500 کلویننوع چیپ: 2835تعداد ال ای دی: 72 عدد در یک مترقابل اتصال به یکدیگرتوضیحات:ال ای دی شاخه ای/ خطی یا “linear/rigid led light bar” به شاخه های غیر قابل انعطاف آلومینیومی اطلاق می شود که شامل ردیفی از ال ای دی های قدرتمند و پرنور پاور اس ام دی است. ال ا..

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)