حالت نمایش:
درایور بردی 10 وات
نمایش سریع

درایور بردی 10 وات

سفارش (0)
75,000تومان

مدل: درایورایزولهبرند: QHتوان: 10 واتولتاژ ورودی: 277-87 ولت Acولتاژ خروجی: 10-6 ولت Dcجریان خروجی: 700 میلی آمپرابعاد: 14*17*30 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پرژکتورهای ال ای دی و سی او بی،چراغ های ریلی و  سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2. اتخاذ ترا..

درایور بردی 12-8 وات
نمایش سریع

درایور بردی 12-8 وات

سفارش (0)
40,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 12-8 واتولتاژ ورودی: 240-100 ولت Acولتاژ خروجی: 40-24 ولت Dcجریان خروجی: 280-250 میلی آمپرابعاد: 15*18*38 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پنل های سقفی و لامپ های هالوژن و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2. ات..

درایور بردی 18-13 وات
نمایش سریع

درایور بردی 18-13 وات

سفارش (0)
75,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 18-13 واتولتاژ ورودی: 240-100 ولت Acولتاژ خروجی: 60-40 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 18*21*47 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژ..

درایور بردی 20 وات
نمایش سریع

درایور بردی 20 وات

سفارش (0)
95,000تومان

..

درایور بردی 24-18 وات
نمایش سریع

درایور بردی 24-18 وات

سفارش (0)
85,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان24-18 واتولتاژ ورودی: 240-100 ولت Acولتاژ خروجی: 80-60 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 19*24*55 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی..

درایور بردی 25-8 وات
نمایش سریع

درایور بردی 25-8 وات

سفارش (0)
38,000تومان

مدل: درایورنانو ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 25-8 واتولتاژ ورودی: 240-200 ولت Acولتاژ خروجی: 80-24 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 14*20*32 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ..

درایور بردی 3*3-2 وات
نمایش سریع

درایور بردی 3*3-2 وات

سفارش (0)
85,000تومان

مدل: درایورایزولهبرند: QHتوان:  3*3-2 واتولتاژ ورودی: 277-87 ولت Acولتاژ خروجی: 10-6 ولت Dcجریان خروجی: 850 میلی آمپرابعاد: 14*17*30 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پرژکتورهای ال ای دی و سی او بی،چراغ های ریلی و  سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2. ..

درایور بردی 3-1 وات
نمایش سریع

درایور بردی 3-1 وات

سفارش (0)
25,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 3-1 واتولتاژ ورودی: 265-180 ولت Acولتاژ خروجی: 9-3  ولت Dcجریان خروجی: 300-280 میلی آمپرابعاد: 15*17*21 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پنل های سقفی و لامپ های هالوژن و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2...

درایور بردی 3-1 وات ورودی 12 ولت
نمایش سریع

درایور بردی 3-1 وات ورودی 12 ولت

سفارش (0)
35,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 3-1 واتولتاژ ورودی: 14-12 ولت Dcولتاژ خروجی: 10.5-3  ولت Dcجریان خروجی: 300-280 میلی آمپرابعاد: 12*14*14میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پنل های سقفی و لامپ های هالوژن و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2...

درایور بردی 30 وات
نمایش سریع

درایور بردی 30 وات

سفارش (0)
120,000تومان

مدل: درایورایزولهبرند: LZتوان: 30 واتولتاژ ورودی: 265-90 ولت Acولتاژ خروجی: 36-24 ولت Dcجریان خروجی: 900 میلی آمپرابعاد: 17*26*68 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پرژکتورهای ال ای دی و سی او بی،چراغ های ریلی و  سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2. اتخاذ تر..

درایور بردی 36-18 وات
نمایش سریع

درایور بردی 36-18 وات

سفارش (0)
40,000تومان

مدل: درایورنانو ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 36-18 واتولتاژ ورودی: 240-200 ولت Acولتاژ خروجی: 120-60 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 13*21*32 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم ..

درایور بردی 36-24 وات
نمایش سریع

درایور بردی 36-24 وات

سفارش (0)
115,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان24-18 واتولتاژ ورودی: 240-200 ولت Acولتاژ خروجی: 120-80 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 17*33*69 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگ..

درایور بردی 50 وات
نمایش سریع

درایور بردی 50 وات

سفارش (0)
145,000تومان

مدل: درایورایزولهبرند: LZتوان: 50 واتولتاژ ورودی: 265-90 ولت Acولتاژ خروجی: 36-24 ولت Dcجریان خروجی: 1500 میلی آمپرابعاد: 18*32*82 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند پرژکتورهای ال ای دی و سی او بی،چراغ های ریلی و  سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی های ایمن.2. اتخاذ ت..

درایور بردی 50-36 وات
نمایش سریع

درایور بردی 50-36 وات

سفارش (0)
60,000تومان

مدل: درایورنانو ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 50-36 واتولتاژ ورودی: 240-200 ولت Acولتاژ خروجی: 150-120 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 19*25*46 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم..

درایور بردی 7-5 وات
نمایش سریع

درایور بردی 7-5 وات

سفارش (0)
34,000تومان

مدل: درایور ایزولهبرند: DARK-ENERGYتوان: 7-5 واتولتاژ ورودی: 240-100 ولت Acولتاژ خروجی: 21-12 ولت Dcجریان خروجی: 290-250 میلی آمپرابعاد: 15*16*33 میلیمترضد آب نمی باشدکاربرد: برای تغذیه روشنایی هایی مانند لاین های نور، پنل های سقفی و لامپ های ال ای دی و چراغ های سقفی مورد استفاده قرار می گیرد.ویژگی ها:1. طراحی اندازه بسیار کوچک،سر و صدای کم و ویژگی..

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)